Wij zijn meer dan een partner op het gebied van risico’s en verzekeringen.

Onze wegtransport specialisten hebben u het volgende te bieden.

Maatwerk in risicomanagement

Voor u ontwerpen wij een op maat gemaakt verzekeringsprogramma.

Beheer van uw risicoprofiel

Regelmatig toetsen wij het gekozen beleid aan de veranderende omstandigheden binnen en buiten uw bedrijf. Wij controleren samen met u of uw verzekeringspakket nog aansluit op de actuele situatie. We staan u terzijde bij verlenging van contracten. Gewenste wijzigingen voeren we door.

Inkoopkracht

Samen met u bepalen wij uw verzekeringsbehoefte, inclusief de gewenste dekking en limieten. Wij spannen ons in om de gewenste verzekeringsdekking te realiseren.

24/7 assistentie

In geval van schade zijn wij 24/7 bereikbaar.

Zorgeloze schadebehandeling

Wij nemen uw schademelding in behandeling, informeren verzekeraars, vertegenwoordigen u desgewenst bij de afwikkeling en verzorgen de schadeuitkering met inachtneming van marktgebruiken en polisvoorwaarden. Wanneer schades direct tussen u en de verzekeraar worden afgewikkeld kunnen wij u bijstaan met advies.

Wagenpark Online

Met Wagenpark Online kunt u, 24/7 uw motorrijtuigenverzekeringen beheren.

U kunt onder andere:

  • direct voertuigen aan- en afmelden;
  • contractgegevens inzien van uw wagenpark;
  • facturen inzien;
  • managementrapportages raadplegen.

Het gemak van 24/7 online inzicht in uw verzekeringen en schades

Raetsheren Digitaal is uw online polisdossier. De applicatie is 24/7 te benaderen via www.Raetsherendigitaal.nl, waarna u kunt inloggen met uw klantgegevens. Zo kunt u te allen tijde:

  • uw polissen inclusief voorwaarden, clausules, objectenspecificatie, taxatieen preventierapporten inzien en opslaan in uw eigen systemen. Ook de polishistorie is bij Raetsheren zichtbaar;
  • uw schadedossiers inzien;
  • een managementrapportage op het gebied van schadelast genereren voor de totale portefeuille dan wel per individueel verzekeringscontract;
  • digitaal schades melden;
  • bezoekverslagen terugvinden.

Typisch Raetsheren

Wij hebben een vertrouwensband met onze opdrachtgevers.
Wij kennen hun ambities.
Wij weten wat er speelt en kunnen hierop anticiperen vanuit onze rol als dienstverlener.

Wij zijn bekend met de markt waarin onze opdrachtgevers zich bewegen. En wij zijn in staat om deze kennis te combineren met de ervaring en deskundigheid binnen het domein van risicomanagement en verzekeren. Zo ondersteunen wij onze opdrachtgevers met specifieke oplossingen.

Wij garanderen een optimale verhouding tussen kwaliteit, prijs en prestatie bij de inkoop van verzekeringen, mede door onze unieke vertrouwenspositie bij verzekeraars.

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke assurantiemakelaar, zonder eigendomsverhoudingen tot banken en verzekeraars, binnen de internationale verzekeringsmarkt.

Wij zijn een solvabele en financieel gezonde organisatie. Dit wordt bevestigd door onze D&B-rating 1, de hoogste kredietwaardigheidsklasse.

Typisch Raetsheren